Μελισσοκομικά Φυτά

Βερικοκιά
 • Μάζα Ανθοφ. : 1.000.000 άνθη/στρ.
 • Ανθοφορία   : 15/2-30/3 
 • Διάρκεια      : 1-2 εβδομάδες
 • Γύρη            : 0,6-1,7mg/άνθος
 • Νέκταρ        : 5mg/άνθος/ημέρα
 • Σάχαρα        : 25-30%Αμυγδαλιά
 • Μάζα Ανθοφ.: 10Χ1.000.000 άνθη/στρ.
 • Ανθοφορία : 15/2-15/4
 • Διάρκεια    : 1-2 εβδομάδες
 • Γύρη          : 1,1-2,0mg/άνθος
 • Νέκταρ      : 1,4-4,3mg/άνθος/ημέρα
 • Σάχαρα      : 29-35%


Κερασιά
 • Μάζα Ανθοφ.: 10Χ1.000.000 άνθη/στρ.
 • Ανθοφορία    : 30/3-15/5
 • Διάρκεια       : 2-3 εβδομάδες
 • Γύρη             : 0,2-2,0mg/άνθος
 • Νέκταρ         : 2-5mg/άνθος/ημέρα
 • Σάχαρα         : 20-60%


Ακτινίδιο
 • Μάζα Ανθοφ.: 200.000 άνθη/στρ.
 • Ανθοφορία    : 30/3-15/6
 • Διάρκεια       : 5-6 ημέρες
 • Γύρη             : 0-0,2-mg/άνθος
 • Νέκταρ         : 0-0,55mg/άνθος/ημέρα
 • Σάχαρα         : 0 %
 • ελάχιστα ελκυστικό για τις μέλισσες

Ροδακινιά
 • Μάζα Ανθοφ.: 1.000.000 άνθη/στρ.
 • Ανθοφορία    : 25/2-25/3
 • Διάρκεια       : 1-2 εβδομάδες
 • Γύρη             : 1,2-2,2mg/άνθος
 • Νέκταρ         : 2-4mg/άνθος/ημέρα
 • Σάχαρα         : 35-60%

  Αχλαδιά
  • Μάζα Ανθοφ.: 8Χ1.000.000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 30/3-15/5
  • Διάρκεια       : 10 ημέρες
  • Γύρη             : 0,6-1,9mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0,8-1,2mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 25% με λίγη σακχαρόζη


  Μηλιά
  • Μάζα Ανθοφ.: 10Χ1.000.000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 30/3-15/5
  • Διάρκεια       : 10-15 ημέρες
  • Γύρη             : 0,6-2,0mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 3-7mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 50-55%


  Δαμασκινιά
  • Μάζα Ανθοφ.: 7Χ1.000.000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 15/3-15/4
  • Διάρκεια       : 2-3 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,4-2,0mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0,8-3mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 50-60%


  Ελαιοκράμβη
  • Μάζα Ανθοφ.: 20Χ1.000.000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 1/4-15/5 κ 1/6-20/7
  • Διάρκεια       : 3-5 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,2-0,5mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0,2-2mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 40-60%


  Κουκιά
  • Μάζα Ανθοφ.: 1-3Χ1.000.000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 30/5-15/7
  • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,1-0,2,0mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0,5-0,9mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 20%  Φαγόπυρο
  • Μάζα Ανθοφ.: 15Χ1.000.000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 30/3-15/5
  • Διάρκεια       : 2-3 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,2-0,5mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0,02-0,15mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 20-60%  Ηλιοτρόπιο
  • Μάζα Ανθοφ.: 20Χ1.000.000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 30/3-15/5
  • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0,1-0,6mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 30-50%


  Κολοκυθιά
  • Μάζα Ανθοφ.: 5-10000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 5/6-15/9
  • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
  • Γύρη             : Γύρη μεγάλου μεγέθους
  • Νέκταρ         : 25-30mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 18-45%


  Φραουλιά
  • Μάζα Ανθοφ.:50-100,000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 15/5-15/7
  • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0,6-0,8mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 26-30%


   
  Πεπονιά
  • Μάζα Ανθοφ.: 100,000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 15/5-15/9
  • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες απροσδιόριστη
  • Γύρη             : 0,4-0,6mg/άνθος
  • Νέκταρ         :1,0-1,2mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 20-40%  Πιπεριά
  • Μάζα Ανθοφ.:20-40,000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 15/7-15/9
  • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,3-mg/άνθος
  • Νέκταρ         :2-10mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 5-25%  Τομάτα
  • Μάζα Ανθοφ.:10-20,000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 15/7-15/8
  • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,4mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0 mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : μηδενικός βαθμός νέκταρος


  Βάτα
  • Μάζα Ανθοφ.:    άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 15/5-15/7
  • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 4-6mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 35-50%


  Φραγκοστάφυλο
  • Μάζα Ανθοφ.:    
  • Ανθοφορία    :
  • Διάρκεια       :
  • Γύρη             : 0,4-1,0mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 1,4-2,7mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 15-25%
  Μηδική (Medicago sativa)
  • Μάζα Ανθοφ.:20-30Χ1,000,000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 15/7-15/9
  • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 1,2-2,2mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 20-80%  Μηδική (Trifolium repens) λευκο
  • Μάζα Ανθοφ.:25-30Χ1,000,000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 15/5-15/7
  • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0,1-0,4mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 26-51%


  Μηδική (Τριφολιθμ πρατενσε)
  • Μάζα Ανθοφ.:100-130Χ1,000,000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 15/6-15/8
  • Διάρκεια       : 4-5 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0,5-0,9mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 20-70%      0=ΚΑΘΟΛΟΥ, 1=ΕΛΑΧΙΣΤΟ, 2=ΚΑΛΟ, 3=ΑΡΚΕΤΟ


  Φλόμος
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
  • Ανθοφορία    : 1/6-15/9
  • Χρ. Γύρης     : ανοιχτό κίτρινο
  • Γύρη             : 3
  • Νέκταρ         : 0
  • Προπόλη      : οχι  Λευκάγκαθο (Frangula alnus)
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
  • Ανθοφορία    : 1/5-15/6
  • Χρ. Γύρης     : Γαλαζωπό
  • Γύρη             : 2
  • Νέκταρ         : 2
  • Προπόλη      : οχι
  Βουτυρόχορτο (Prunella vulgaris)
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
  • Ανθοφορία    : 1/6-15/9
  • Χρ. Γύρης     : Απροσδιόριστο
  • Γύρη             : 3
  • Νέκταρ         : 3
  • Προπόλη      : οχι  Ερείκη Χειμωνιάτικη
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
  • Ανθοφορία    : 1/9-25/10
  • Χρ. Γύρης     : μπέζ-πράσινο
  • Γύρη             : 1
  • Νέκταρ         : 2
  • Προπόλη      : οχι  Ερείκη Ανοιξιάτικη
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
  • Ανθοφορία    : 1/3-15/5
  • Χρ. Γύρης     : ανοιχτό κίτρινο
  • Γύρη             : 2
  • Νέκταρ         : 1
  • Προπόλη      : όχι  Κενταύριο(Centauera jacea)
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
  • Ανθοφορία    : 1/6-15/9
  • Χρ. Γύρης     : καφέ κίτρινο
  • Γύρη             : 1
  • Νέκταρ         : 2
  • Προπόλη      : όχι  Παπαρούνα
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
  • Ανθοφορία    : 1/5-15/7
  • Χρ. Γύρης     : σκούρο γκρί-μπλέ
  • Γύρη             : 3
  • Νέκταρ         : 0
  • Προπόλη      : όχι


  Σφένδαμος
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
  • Ανθοφορία    : 1/3-15/5
  • Χρ. Γύρης     : κιτρινοπράσινο-καφέ
  • Γύρη             : 2
  • Νέκταρ         : 3
  • Προπόλη      : όχι


  Κισσός
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
  • Ανθοφορία    : 5/9-30/10
  • Χρ. Γύρης     : πορτοκαλί-καφέ
  • Γύρη             : 3
  • Νέκταρ         : 3
  • Προπόλη      : Ναί


  Μολόχα
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
  • Ανθοφορία    : 1/5-15/10
  • Χρ. Γύρης     : κίτρινο με μώβ
  • Γύρη             : 1
  • Νέκταρ         : 2
  • Προπόλη      : όχι  Υπέρικο
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
  • Ανθοφορία    : 1/7-15/9
  • Χρ. Γύρης     : κίτρινο-Πορτοκαλί
  • Γύρη             : 2
  • Νέκταρ         : 0
  • Προπόλη      : όχι  Σινάπις
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
  • Ανθοφορία    : 1/5-15/10
  • Χρ. Γύρης     : ανοιχτό κίτρινο-πράσινο
  • Γύρη             : 2
  • Νέκταρ         : 3
  • Προπόλη      : όχι


  Φουντουκιά
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
  • Ανθοφορία    : 1/1-15/3
  • Χρ. Γύρης     : κίτρινο ώχρας
  • Γύρη             : 2
  • Νέκταρ         : 0
  • Προπόλη      : όχι
  • Μελίτωμα    : ναί


  Ρίγανη
  • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
  • Ανθοφορία    : 1/7-15/9
  • Χρ. Γύρης     : καφέ
  • Γύρη             : 1
  • Νέκταρ         : 2
  • Προπόλη      : όχι