Μελισσοκομικά φυτάΑμυγδαλιά
 •  Μάζα Ανθοφ: 10Χ1.000.000 άνθη/στρ.
 • Ανθοφορία    : 15/1-15/3
 • Διάρκεια       : 1-2 εβδομάδες
 • Γύρη             : 1,1-2,0mg/άνθος
 • Νέκταρ         : 1,4-4,3mg/άνθος/ημέρα
 • Σάχαρα         : 29-35%


Βερικοκιά
 •  Μάζα Ανθοφ: 1Χ1.000.000 άνθη/στρ.
 • Ανθοφορία    : 15/2-15/4
 • Διάρκεια       : 1-2 εβδομάδες
 • Γύρη             : 0,6-1,7 mg/άνθος
 • Νέκταρ         : 5 mg/άνθος/ημέρα
 • Σάχαρα         : 25-35%

  ΄  
  Κερασιά

  • Μάζα Ανθοφ.: 10Χ1.000.000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 30/3-15/5
  • Διάρκεια       : 2-3 εβδομάδες
  • Γύρη             : 0,2-2,0mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 2-5mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 20-60%
  • Προπόλη      : ναι
  • Μελίτωμα    : ναί


  Ακτινίδιο
  • Μάζα Ανθοφ.: 200.000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 30/3-15/6
  • Διάρκεια       : 5-6 ημέρες
  • Γύρη             : 0-0,2-mg/άνθος
  • Νέκταρ         : 0-0,55mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 0 %
  • ελάχιστα ελκυστικό για τις μέλισσες
  Ροδακινιά
  • Μάζα Ανθοφ.: 1.000.000 άνθη/στρ.
  • Ανθοφορία    : 25/2-25/3
  • Διάρκεια       : 1-2 εβδομάδες
  • Γύρη             : 1,2-2,2mg/άνθος.
  • Νέκταρ         : 2-4mg/άνθος/ημέρα
  • Σάχαρα         : 35-60%

   Αχλαδιά
   • Μάζα Ανθοφ.: 8Χ1.000.000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 30/3-15/5
   • Διάρκεια       : 10 ημέρες
   • Γύρη             : 0,6-1,9mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 0,8-1,2mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 25% με λίγη σακχαρόζη
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : ναι
   Μηλιά
   • Μάζα Ανθοφ.: 10Χ1.000.000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 30/3-15/5
   • Διάρκεια       : 10-15 ημέρες
   • Γύρη             : 0,6-2,0mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 3-7mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 50-55%
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : ναί
   Δαμασκινιά
   • Μάζα Ανθοφ.: 7Χ1.000.000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 15/3-15/4
   • Διάρκεια       : 2-3 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,4-2,0mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 0,8-3mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 50-60%
   Ελαιοκράμβη
   • Μάζα Ανθοφ.: 20Χ1.000.000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 1/4-15/5 κ 1/6-20/7
   • Διάρκεια       : 3-5 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,2-0,5mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 0,2-2mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 40-60%


   Κουκιά
   • Μάζα Ανθοφ.: 1-3Χ1.000.000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 30/5-15/7
   • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,1-0,2,0mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 0,5-0,9mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 20%


   Φαγόπυρο
   • Μάζα Ανθοφ.: 15Χ1.000.000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 30/3-15/5
   • Διάρκεια       : 2-3 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,2-0,5mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 0,02-0,15mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 20-60%


   Ηλιοτρόπιο
   • Μάζα Ανθοφ.: 20Χ1.000.000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 30/3-15/5
   • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 0,1-0,6mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 30-50%
   Κολοκυθιά
   • Μάζα Ανθοφ.: 5-10000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 5/6-15/9
   • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
   • Γύρη             : Γύρη μεγάλου μεγέθους
   • Νέκταρ         : 25-30mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 18-45%

   Φραουλιά
   • Μάζα Ανθοφ.:50-100,000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 15/5-15/7
   • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 0,6-0,8mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 26-30%


    


   Πεπονιά
   • Μάζα Ανθοφ.: 100,000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 15/5-15/9
   • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες απροσδιόριστη
   • Γύρη             : 0,4-0,6mg/άνθος
   • Νέκταρ         :1,0-1,2mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 20-40%

   Πιπεριά
   • Μάζα Ανθοφ.:20-40,000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 15/7-15/9
   • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,3-mg/άνθος
   • Νέκταρ         :2-10mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 5-25%

   Τομάτα
   • Μάζα Ανθοφ.:10-20,000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 15/7-15/8
   • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,4mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 0 mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : μηδενικός βαθμός νέκταρος

   Βάτα
   • Μάζα Ανθοφ.:    άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 15/5-15/7
   • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 4-6mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 35-50%

   Φραγκοστάφυλο
   • Μάζα Ανθοφ.:    
   • Ανθοφορία    :
   • Διάρκεια       :
   • Γύρη             : 0,4-1,0mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 1,4-2,7mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 15-25%


   Μηδική (Medicago sativa)
   • Μάζα Ανθοφ.:20-30Χ1,000,000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία   : 15/7-15/9
   • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 1,2-2,2mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 20-80%

   Μηδική (Trifolium repens) λευκο
   • Μάζα Ανθοφ.:25-30Χ1,000,000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 15/5-15/7
   • Διάρκεια       : 3-4 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 0,1-0,4mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 26-51%
   Μηδική (Τριφολιθμ πρατενσε)
   • Μάζα Ανθοφ.:100-130Χ1,000,000 άνθη/στρ.
   • Ανθοφορία    : 15/6-15/8
   • Διάρκεια       : 4-5 εβδομάδες
   • Γύρη             : 0,4-1,2mg/άνθος
   • Νέκταρ         : 0,5-0,9mg/άνθος/ημέρα
   • Σάχαρα         : 20-70%

       0=ΚΑΘΟΛΟΥ, 1=ΕΛΑΧΙΣΤΟ, 2=ΚΑΛΟ, 3=ΑΡΚΕΤΟ


   Φλόμος
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
   • Ανθοφορία    : 1/6-15/9
   • Χρ. Γύρης     : ανοιχτό κίτρινο
   • Γύρη             : 3
   • Νέκταρ         : 0
   • Προπόλη      : οχι

   Λευκάγκαθο (Frangula alnus)
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
   • Ανθοφορία    : 1/5-15/6
   • Χρ. Γύρης     : Γαλαζωπό
   • Γύρη             : 2
   • Νέκταρ         : 2
   • Προπόλη      : οχι


   Βουτυρόχορτο (Prunella vulgaris)
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
   • Ανθοφορία    : 1/6-15/9
   • Χρ. Γύρης     : Απροσδιόριστο
   • Γύρη             : 3
   • Νέκταρ         : 3
   • Προπόλη      : οχι

   Ερείκη Χειμωνιάτικη
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
   • Ανθοφορία    : 1/9-25/10
   • Χρ. Γύρης     : μπέζ-πράσινο
   • Γύρη             : 1
   • Νέκταρ         : 100-200 kg/στρέμμα
   • Προπόλη      : οχι

   Ερείκη Ανοιξιάτικη
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
   • Ανθοφορία    : 1/3-15/5
   • Χρ. Γύρης     : ανοιχτό κίτρινο
   • Γύρη             : 2
   • Νέκταρ         : 100-200 kg/στρέμμα
   • Προπόλη      : όχι

   Κενταύριο(Centauera jacea)
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
   • Ανθοφορία    : 1/6-15/9
   • Χρ. Γύρης     : καφέ κίτρινο
   • Γύρη             : 1
   • Νέκταρ         : 2
   • Προπόλη      : όχι

   Παπαρούνα
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 1/5-15/7
   • Χρ. Γύρης     : σκούρο γκρί-μπλέ
   • Γύρη             : 3
   • Νέκταρ         : 0
   • Προπόλη      : όχι

   Σφένδαμος
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 1/3-15/5
   • Χρ. Γύρης     : κιτρινοπράσινο-καφέ
   • Γύρη             : 2
   • Νέκταρ         : 3
   • Προπόλη      : όχι
   Κισσός
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 5/9-30/10
   • Χρ. Γύρης     : πορτοκαλί-καφέ
   • Γύρη             : 3
   • Νέκταρ         : 3
   • Προπόλη      : Ναί
   Μολόχα
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
   • Ανθοφορία    : 1/5-15/10
   • Χρ. Γύρης     : κίτρινο με μώβ
   • Γύρη             : 1
   • Νέκταρ         : 2
   • Προπόλη      : όχι   Υπέρικο
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
   • Ανθοφορία    : 1/7-15/9
   • Χρ. Γύρης     : κίτρινο-Πορτοκαλί
   • Γύρη             : 2
   • Νέκταρ         : 0
   • Προπόλη      : όχι

   Σινάπις
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 1/5-15/10
   • Χρ. Γύρης     : ανοιχτό κίτρινο-πράσινο
   • Γύρη             : 2
   • Νέκταρ         : 3
   • Προπόλη      : όχι

   Φουντουκιά
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
   • Ανθοφορία    : 1/1-15/3
   • Χρ. Γύρης     : κίτρινο ώχρας
   • Γύρη             : 200-500 kg/στρέμμα
   • Νέκταρ         : 0
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : ναί
   Ρίγανη
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
   • Ανθοφορία    : 1/7-15/9
   • Χρ. Γύρης     : καφέ
   • Γύρη             : 1
   • Νέκταρ         : 2
   • Προπόλη      : όχι

   Λεύκα (Populus tremula)
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 1/3-15/4
   • Χρ. Γύρης     :φαιοκίτρινο
   • Γύρη             : 2
   • Νέκταρ         : 0
   • Προπόλη      : ναί
   • Μελίτωμα    : ναί

   Πικραλίδα
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 1/5-15/6
   • Χρ. Γύρης     : Πορτοκαλί
   • Γύρη             : 3
   • Νέκταρ         : 3
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : οχι

   Κορομηλιά
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 1/3-20/4
   • Χρ. Γύρης     : ώχρα Πορτοκαλί
   • Γύρη             : 2
   • Νέκταρ         : 2
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : όχι
   Ροβίνα, Ψευδοακακία
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 1/5-15/6
   • Χρ. Γύρης     : Πρασινωπό
   • Γύρη             : 3
   • Νέκταρ         : 800 - 1.200 kg/στέμμα
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : οχι


   Φασκόμηλο
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 1/5-15/7
   • Χρ. Γύρης     : Κιτρινοπράσινο
   • Γύρη             : 2
   • Νέκταρ         : 3
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : οχι
   Ιτιά
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 15/2-15/4
   • Δειάρκεια Ανθ. :15 ημέρες
   • Χρ. Γύρης     : Κίτρινο ώχρας
   • Γύρη             : 1500 kg/στρέμμα
   • Νέκταρ         : 100 - 150 kg/στρέμμα
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : οχι


   Φλαμουριά
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 5/6-15/7
   • Χρ. Γύρης     : Πρασινοκίτρινο
   • Γύρη             : 2
   • Νέκταρ         : 800-1100 Kg/στρέμμα
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : ναί
   Καστανιά
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 15/6-15/7
   • Χρ. Γύρης     : Κίτρινο-Πορτοκαλί
   • Γύρη             : 2
   • Νέκταρ         : 2
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : ναί
   Έλατο
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
   • Ανθοφορία    : 15/5-15/7
   • Χρ. Γύρης     : Κίτρινο ανοιχτό
   • Γύρη             : 1
   • Νέκταρ         : 0
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : ναί   Θυμάρι
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
   • Ανθοφορία    : 15/5-15/8
   • Χρ. Γύρης     : Πράσινο-καφέ
   • Γύρη             : 200-250 kg/στρέμμα
   • Νέκταρ         : 50-150 kg/στρέμμα
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : οχι   Κουμαριά
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
   • Ανθοφορία    : 15/10-15/1
   • Χρ. Γύρης     : Πράσινο ανοιχτό
   • Γύρη             : 0
   • Νέκταρ         : 2
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : οχι
   Ασφόδελος
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
   • Ανθοφορία    : 1/4-30/5
   • Χρ. Γύρης     : Ανοιχτό κίτρινο
   • Γύρη             : 1
   • Νέκταρ         : 1
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : οχι
   Πυξός
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
   • Ανθοφορία    : 1/4-30/4
   • Χρ. Γύρης     : Βαθύ πράσινο
   • Γύρη             : 1
   • Νέκταρ         : 2
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : οχι


   Γαιδουράγκαθο
   • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
   • Ανθοφορία    : 15/5-10/7
   • Χρ. Γύρης     : Μώβ-ροζέ
   • Γύρη             : 1
   • Νέκταρ         : 1
   • Προπόλη      : όχι
   • Μελίτωμα    : οχι    Βελανιδιά ή Δρύς
    • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
    • Ανθοφορία    : 15/3-15/5
    • Χρ. Γύρης     : Κίτρινο ανοιχτό
    • Γύρη             : 0
    • Νέκταρ         : 0
    • Προπόλη      : όχι
    • Μελίτωμα    : ναι


    Κουνούκλα ή Κιστός
    • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
    • Ανθοφορία    : 15/3-30/5
    • Χρ. Γύρης     : Πορτοκαλί
    • Γύρη             : 2
    • Νέκταρ         : 0
    • Προπόλη      : όχι
    • Μελίτωμα    : οχι    Κλημεντίνη
    • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 1
    • Ανθοφορία    : 15/3-10/5
    • Χρ. Γύρης     : Κίτρινο Σκούρο
    • Γύρη             : 2
    • Νέκταρ         : 3
    • Προπόλη      : όχι
    • Μελίτωμα    : Σπάνια


    Δορύκνιο
    • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
    • Ανθοφορία    : 1/4-15/5
    • Χρ. Γύρης     : Γκρί-Καφέ
    • Γύρη             : 1
    • Νέκταρ         : 2
    • Προπόλη      : όχι
    • Μελίτωμα    : οχι    Ευκάλυπτος
    • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
    • Ανθοφορία    : 15/5-15/6
    • Χρ. Γύρης     : πρασινωπό-καφέ
    • Γύρη             : 1
    • Νέκταρ         : 3
    • Προπόλη      : όχι
    • Μελίτωμα    : οχι    Μελισσόχορτο
    • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
    • Ανθοφορία    : 15/5-15/10
    • Διάρκεια Ανθ.:40-50 ημέρες
    • Χρ. Γύρης      : πρασινωπό-καφέ
    • Γύρη              : 50-120 kg/στρέμμα
    • Νέκταρ          : 150-250 kg/στρέμμα
    • Προπόλη        : όχι
    • Μελίτωμα      : οχι    Λεβάντα Άγρια
    • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 3
    • Ανθοφορία    : 1/3/5-15/6
    • Διάρκεια Ανθ.:40-50 ημέρες
    • Χρ. Γύρης     : καστανό
    • Γύρη             : 250-300 kg/στρέμμα
    • Νέκταρ         : 70-120 kg/στρέμμα
    • Προπόλη      : όχι
    • Μελίτωμα    : οχι


    Δενδρολίβανο
    • Μελισσοκομικό ενδιαφέρον : 2
    • Ανθοφορία    : 15/11-15/4
    • Διάρκεια Ανθ.:40-50 ημέρες
    • Χρ. Γύρης     : κόκκινο-καφέ
    • Γύρη             : 1
    • Νέκταρ         : 3
    • Προπόλη      : όχι
    • Μελίτωμα    : οχι