Εντατική Παραγωγή Κηρήθρων


Oι μελισσοκόμοι που έχουν απόλυτη ανάγκη σημαντικού αριθμού κηρήθρων, για να μην χάσουν πολύτιμη παραγωγή μελιού, είναι δυνατών να αποκτήσουν μεγάλο αριθμό κηρήθρων τροφοδοτώντας έντονα με σιρόπι δίπατα μελίσσια πριν από την μελιτοφορια που περιμένουν να πάρουν μελι.
Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο. Επιλέγουμε όσα διώροφα θέλουμε και δίπλα σε αυτά βάζουμε μια κυψέλη ίδιου χρώματος, ανοίγουμε το δίπατο μελίσσι και αφαιρούμε το πλαίσιο που γενναίε η βασίλισσα μαζί με ένα τελάρο γύρη και τα βάζουμε στο κέντρο της άδειας κυψέλης. Στην συνεχεία συμπληρώνουμε την κυψέλη με 8 άχτιστα φύλλα και βάζουμε τροφοδότη οροφής. Αφού ετοιμάσουμε την κυψέλη την μεταφέρουμε στην θέση της παλιάς, τότε βάζουμε μπροστά μια σανίδα και τινάζουμε όλο τον πληθυσμό πάνω στη σανίδα.

Μελισσοκομικά φυτάΑμυγδαλιά
 •  Μάζα Ανθοφ: 10Χ1.000.000 άνθη/στρ.
 • Ανθοφορία    : 15/1-15/3
 • Διάρκεια       : 1-2 εβδομάδες
 • Γύρη             : 1,1-2,0mg/άνθος
 • Νέκταρ         : 1,4-4,3mg/άνθος/ημέρα
 • Σάχαρα         : 29-35%


Βερικοκιά
 •  Μάζα Ανθοφ: 1Χ1.000.000 άνθη/στρ.
 • Ανθοφορία    : 15/2-15/4
 • Διάρκεια       : 1-2 εβδομάδες
 • Γύρη             : 0,6-1,7 mg/άνθος
 • Νέκταρ         : 5 mg/άνθος/ημέρα
 • Σάχαρα         : 25-35%


  Μέθοδος ALEXANDER

  Η μέθοδος αυτή μοιάζει πολύ με τη μέθοδο Ντεμαρί, διαφέρει όμως ως προς το ότι έχει σκοπό όχι μόνο την πρόληψη της σμηνουργίας αλλά και την καλύτερη ανάπτυξη του μελισσιού.
  Όταν το μελίσσι φτάσει στην πλήρη ανάπτυξη του και πριν αρχίσει να δείχνει τά¬ση προς σμηνουργία, βρίσκουμε τη βασίλισσα την οποία, μαζί με το πλαίσιο του γόνου στο οποίο βρίσκεται, το τοποθετούμε στο κέντρο μιας κυψέλης που περιέχει 9 χτισμένες ή άχτιστες κηρήθρες (κατά

  Μέθοδος DEMAREE

  Καταστολή της σμηνουργίας
  Από τη στιγμή που στο μελίσσι εγκατασταθεί η διάθεση για σμηνουργία, τα μέτρα πρόληψης δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Για να αποτραπεί η σμηνουργία πρέπει να παρθούν δραστικά μέτρα όπως:
  . Η καταστροφή των βασιλικών κελιών σμηνουργίας, κάθε επτά Ημέρες, μέχρι να περάσει η περίοδος σμηνουργίας. Η μέθοδος είναι υπερβολικά κοπιαστική και συχνά αποτυγχάνει. Είτε επειδή κάποιο βασιλικό κελί, είναι δυνατό να ξεφύγει από την προσοχή του μελισσοκόμου και να γλιτώσει την καταστροφή, είτε επειδή η επιμονή του μελισσιού να κτίζει βασιλικά κελιά, εξαντλεί την υπομονή του μελισσοκόμου που το εγκαταλείπει στη μοίρα του.
  Καταστολή της σμηνουργίας με τη μέθοδο Ντεμαρί (Demaree). H μέθοδος αυτή διευκολύνει

  Η μέθοδος Snelgrove

  Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συστηματικά σε ορισμένες χώρες (Ρουμανία) και επιτρέπει στους μελισσοκόμους να δουλεύουν με τα μελίσσια τους χωρίς σμηνουργίες, με αποτέλεσμα να τρυγούν ανά μελίσσι μεγάλες ποσότητες μελιού (κυρίως από ακακία). Με ένα κατακόρυφο διάφραγμα χωρίζεται μελισσοστεγανά ο χώρος μιας κυψέλης τύπου Dadant (με έντεκα κηρήθρες) σε δυο χώρους με 5 και αντίστοιχα 6 κηρήθρες. Εκεί εγκαθίστανται δύο μελίσσια για να ξεχειμωνιάσουν. Στις αρχές Ιουνίου (για τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Β. Ρουμανίας) τα δυο μελίσσια έχουν συνολικά 8-9 κηρήθρες γόνου. Τότε το ένα από αυτά μεταφέρεται επάνω στο άλλο, ενώ ανάμεσα τους παρεμβάλλεται ένα βασιλικό διάφραγμα. Ο άδειος χώρος συμπληρώνεται με φύλλα τεχνητής κηρήθρας. Κατά τις 20 Ιουνίου βρίσκονται στο διπλό μελίσσι 14-16 κηρήθρες γόνου.